Štúdie organizované po celom svete už niekoľkokrát potvrdili, že zdravá strava a s ňou spojený životný štýl predlžuje priemernú dĺžku života. Samozrejme neplatí, že zjedenie jednej hlávky šalátu znamená automaticky o 5 minút dlhší život. Predĺženie života prostredníctvom stravy je dlhodobý proces, ktorý sa ale určite vyplatí.

Zdravá strava s vyváženými nutričnými hodnotami udržuje náš organizmus v prvotriednej kondícii. Všetky orgány pracujú správne, čo vedie ku konečnému predĺženiu života až o niekoľko rokov. Stravou samozrejme nie je možné ovplyvniť rôzne vrodené či vírusové choroby, no minimálne za skúšku to určite stojí.

Je dôležité nájsť kompromis medzi zdravým stravovaním sa a tým, aby tento životný postoj neskĺzol k extrémizmu. Zdravá strava má byť pestrá a zložená zo širokého spektra potravín. Rôzne diéty, ktoré napríklad prikazujú jesť zásadne len jeden druh potravín, vášmu zdraviu skôr poškodia. Aj pri výbere vhodných jedál pre zdravý životný štýl preto treba pamätať na to, že každý z nás je individualitou a čo je dobré pre jedného, môže druhému škodiť.